Нам нужна ваша помощь
APATRID.RU
en
Чувствовать, что ты нужен людям, - разве не в этом счастье артиста и человека? (Л. Утесов)

В месяце верасне

Музыка — народн.
Текст песни — народн.


У месяцы вераснi
Выпала пароша.
Дзед бабу палюбiў
Што баба хароша.

i крывая, i сляпая,
Яшчэ к таму злая:
I крычыць, i бурчыць,
Процi дзеда не змаўчыць.

- Убiрайся, бабка,
У новае белле, -
Я ж цябе павяду
З сабой на вяселле.

Узяу жа дзед бабку
За белу ручку
I спiхнуў дзед бабку
З моста ў рэчку.

Цяпер, бабка, кайся,
Трошкi пакупайся.
А як бабка ўздыхне,
То дзед кiем падпiхне.

Прыйшоў дзед дадому
I пачау бажыцца:
- Ох, ох, далiбог,
Не буду жанiцца:

Раздумауся дзедка,
У ладонькi плешча:
А як буду жыў-здароў,
Ажанюся ешча.
Эта песня есть на пластинках: