We need Your help
APATRID.RU
ru
Feeling that people need you - isn't it a happiness of artist and human? (L. Utesov)

Discography of composer Michael Plyatskovsky: LPs

Happy New Year! (1973)


01. Soviet Union is my address ( D. Tukhmanov  / V. Kharitonov  ) — Samotsvety (Precious stones)
02. Day and night ( O. Tevdoradze  / I. Reznik  ) — N. Bregvadze
03. Somewhere far away ( M. Tariverdiev  / R. Rozhdestvensky  ) — J. Kobzon
04. I'll take you to Tundra ( M. Fradkin  / M. Plyatskovsky ) — K. Beldy
05. Present me a scarf ( G. Ponomarenko  / M. Agashina  ) — A. Strelchenko
06. Tell me why ( O. Strok ) — V. Troshin
07. John Grey ( M. Blanter  ) — Melodia Ensemble
09. Ne povtoryaetsya takoye nikogda (It never happens again) ( S. Tulikov  / M. Plyatskovsky ) — Samotsvety (Precious stones)
10. Fountain ( V. Ivasyuk ) — Kobza
11. What to do ( Y. Antonov  / L. Derbenev  ) — Vesyolye Rebyata
12. Don't be sad ( V. Muradely  ) — Melodia Ensemble
035055 Melodia (Soviet Union (USSR))
Aprelevka factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1973
Gost 5289-68

Kola Beldy (1973)


01. I'll take you to Tundra ( M. Fradkin  / M. Plyatskovsky )
02. Oh, Lakes ( trad )
03. Song of Yakut man in love ( L. Lyadova  / N. Starostin  )
04. Spring in the North Pole ( V. Zubkov  / B. Purgalin  )
05. Fisherman's song ( M. Dvilyansky  / L. Akhvlediani  )
06. You haven't yet known me ( G. Ponomarenko  / V. Dyunin  )
07. My Naryan-Mar ( G. Ponomarenko  / I. Kashezheva  )
08. Andakha ekeselni ( trad )
09. Reindeer breeder's song ( M. Tabachnikov  / V. Bakhnov  )
10. Andakha ekeselni ( trad )
11. Kmali chinekh ( trad )
12. Emaronian Island ( trad )
13. Drinking song ( trad )
14. Sun in the eyelashes ( G. Podelsky  / V. Kharitonov  )
15. Love me ( M. Slavin  / G. Khodosov  )
16. Sons of Russia ( E. Babkin  / M. Lvov  )
04151 Melodia (Soviet Union (USSR))
VSG, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1973
Gost 5289-68

Aprelevka factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1973-1975
Gost 5289-73

Aprelevka factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1973-1974
Gost 5289-68

Aprelevka factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1974
Gost 5289-73

Leningrad factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1973-1974
Gost 5289-68

Tashkent factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1974-1980
Gost 5289-73

If we will not leave each other... (1980)


01. Meet me ( A. Morozov  / I. Kohanovsky  )
02. If we won't part ( V. Dobrynin  / L. Derbenev  )
03. The girl will say ( D. Tukhmanov  / V. Kharitonov  )
04. Let's try to return it ( A. Khoralov  / A. Dementjev  )
05. It's hard to leave ( A. Morozov  / I. Kohanovsky  )
06. You're strange ( V. Dobrynin  / M. Plyatskovsky )
07. How can I stop to love you ( V. Dobrynin  / I. Reznik  )
08. Night beach ( A. Morozov  / I. Kohanovsky  )
09. Because of you ( V. Dobrynin  / I. Kohanovsky  )
10. Sleeplessness ( V. Dobrynin  / M. Rjabinin  )
14807 Melodia (Soviet Union (USSR))
Aprelevka factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1980
Gost 5289-80

Tashkent factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1980
Gost 5289-80