We need Your help
APATRID.RU
ru
Feeling that people need you - isn't it a happiness of artist and human? (L. Utesov)

Discography of composer Yury Rybchinsky: LPs

Variety sings by B. Yanovsky & V. Iliin (1976)


01. Aphrodite's grief ( B-Y. Yanovsky  / B. Stelmakh  ) — L. Borovetz
02. Autumn blosson of guelder-rose ( B-Y. Yanovsky  / B. Stelmakh  ) — L. Borovetz
03. First exploit ( B-Y. Yanovsky  / B. Stelmakh  ) — V. Sokolov
04. In a desert of grey nights ( B-Y. Yanovsky  / L. Kostenko  ) — L. Borovetz
05. Lullaby for mother ( B-Y. Yanovsky  / B. Stelmakh  ) — V. Sokolov
06. There is a fairytale ( B-Y. Yanovsky  / B. Stelmakh  ) — M. Tsyupak
07. Snow ( Vadim Iljin  / E. Mieželaitis  ) — Y. Gulyaev
08. Star hour ( Vadim Iljin  / Y. Rybchinsky ) — Y. Gulyaev
09. My teacher ( Vadim Iljin  / V. Kurinsky  ) — Kobza
10. When autumn rain keeps silence ( Vadim Iljin  / V. Kurinsky  ) — Kobza
11. Farewell ( Vadim Iljin  / Y. Rybchinsky ) — V. Viter
12. Echo in mountains ( Vadim Iljin  / V. Kanash  ) — V. Viter
07849 Melodia (Soviet Union (USSR))
Aprelevka factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1977
Gost 5289-73

Golos Yunosti [When the sky is crying] (1977)


01. Leningrad song ( Unknown  / J. Golyakov  )
02. Ninth grade ( B. Monastyrsky  / Y. Rybchinsky )
03. Little sister ( V. Soloviev-Sedoy  / J. Golyakov  )
04. Walking guy ( A. Kolker  / L. Kuklin  )
05. I dance ( V. Dashkevich  / Y. Kim  )
06. Spring thunder-storm ( V. Soloviev-Sedoy  / G. Gorbovsky  )
07. Cheerful shepherd ( trad  / A. Shutko  )
08. Flowers country ( G. Vasadze  / B. Peradze  I. Sergeeva  )
09. Somu pirts ( R. Pauls  / A. Auzins  I. Sergeeva  )
10. Kara Kum in blossom ( V. Mukhatov  / K. Kurbansokhatov  Y. Polukhin  )
11. When the Sky is crying ( F. Solomonik  / V. Gin  )
12. Solidarity ( V. Efremov  / J. Golyakov  )
08759 Melodia (Soviet Union (USSR))
Aprelevka factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1977-1978
Gost 5289-73

Leningrad factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1977-1978
Gost 5289-73

Riga factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1978
Gost 5289-73

Vladimir Ivasyuk songs (1977)


01. I'm your wing ( R. Kudlik  / V. Ivasyuk  )
02. Ballad of hollyhock ( B. Gura  )
03. The song will be among us ( V. Ivasyuk )
04. Life has it's own spring ( V. Ivasyuk  / Y. Rybchinsky )
05. Lullaby of wind ( V. Ivasyuk  / B. Stelmakh  )
06. Uncontrollable flow ( V. Ivasyuk  / B. Stelmakh  )
07. Love is just once in blossom ( V. Ivasyuk  / B. Stelmakh  )
08. Maple fire ( V. Ivasyuk  / Y. Rybchinsky )
09. Invite to dreams ( V. Ivasyuk  / B. Stelmakh  )
10. Two rings ( V. Ivasyuk )
11. Distance ( V. Ivasyuk  / D. Pavlychko  )
12. Song about you ( V. Ivasyuk )
09481 Melodia (Soviet Union (USSR))
Leningrad factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1977-1980
Gost 5289-73

Tbilisi factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1977
Gost 5289-73